Atbalstītāji

Swedbankkarte

15.10.2020. direktora rīkojums Nr. 1.1.- 08/49

2020. gada 15. oktobra direktora rīkojumu Nr. 1.1.- 08/49 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem skatīt pievienotajā dokumentā.