Atbalstītāji

Swedbankkarte

26.10.2020. direktora rīkojums Nr. 1.1.- 08/52 par studiju procesa organizēšanu

2020. gada 26. oktobra direktora rīkojumu Nr. 1.1.- 08/52 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, saistībā ar studiju procesa organizēšanu, skatīt pievienotajā dokumentā.