Atbalstītāji

Swedbankkarte

27.10.2020. direktora rīkojums Nr. 1.1.- 08/54 par mācību un studiju procesa organizēšanu

2020. gada 27. oktobra direktora rīkojumu Nr. 1.1.- 08/54 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, saistībā ar mācību studiju procesa organizēšanu, skatīt pievienotajā dokumentā.