Atbalstītāji

Swedbankkarte

30.10.2020. rīkojums Nr. 1.1.- 08/33 par mācību un studiju procesa organizēšanu

2020. gada 30. oktobra rīkojumu Nr. 1.1.- 08/33 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, saistībā ar mācību studiju procesa organizēšanu, skatīt pievienotajā dokumentā.