Atbalstītāji

Swedbankkarte

Pedagogi, skolas darbinieki, audzēkņi un vecāki!

          Ar jums šai naktī lai notiek
          Neparasts brīnums kāds,
          Lai laime atnāk un paliek,
          Lai vēlīgs likteņa prāts.
          Lai mīlestības ir gana,
          Ko saņemt un citiem dot,
          Un nedienas gaismas zvanā,
          Lai dvēsele pārkausēt prot.
          /K.Apškrūma/


Ziemassvētki ir laiks, kad ir iespēja izdarīt kaut ko labu. Pateikt labus vārdus, palīdzēt ar uzmundrinājumu, morālo atbalstu.
Katru dienu tiek saņemtas vēstules no mūsu skolas audzēkņiem, ka viņi vēlas atgriezties skolā, vēlas redzēt un klausīties skolotāja stāstījumu klasē... nevis Zoom vai Moodle.  Arī mēs, skolotāji, labprāt strādātu klātienē, skaidrojot, stāstot un sadarbojoties klasē, arī veicot praktiskos darbus.
Tādēļ šajā klusajā laikā vēlos pateikt paldies mūsu lieliskajiem skolas skolotājiem, darbiniekiem par sadarbību!
Paldies mūsu brīnišķīgajiem audzēkņiem, kuri godprātīgi pilda uzdevumus un mācās mācīties patstāvīgi!
Paldies jums, vecāki, par iesaistīšanos un atbalstu!

Vispārējo studiju un vadzinības katedras vadītāja E.Džeksone