Atbalstītāji

Swedbankkarte

Par izglītojamo kavējumu uzskaiti

Rīkojums izdots, pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020 noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 27.1. apakšpunktu.