Atbalstītāji

Swedbankkarte

Grozījumi RTK 25.08.2020. rīkojumā Nr.1.1.-08/33

Grozījumus RTK 25.08.2020. rīkojumā Nr.1.1.-08/33 "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu, saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību" skatīt pievienotajā dokumentā.