Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Lai sāktu – sāc!

Šis ir pārbaudes laiks mums visiem – gan organizācijām, gan katram cilvēkam personīgi. Pašlaik ir ieviesti dažādi ierobežojumi, kas skar ikkatra dzīvi. Tas liek meklēt variantus, kā turpināt strādāt un veikt ikdienas aktivitātes. Strauji attīstījās informatīvās tehnoloģijas, kas tagad ļauj mums ne tikai komunicēt, bet arī strādāt, mācīties, iepirkties un pat sportot attālināti. Piekrītu apgalvojumam, ka komunikācijai klātienē ir daudz priekšrocību attiecībā pret distancēto saziņas procesu, tomēr uzskatu, ka cilvēkiem jābūt spējīgiem pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un spēt izdzīvot tajos.

Laiks, kurš, manuprāt, mums ir dots, lai izvērtētu sevi, savus iekšējos resursus, morālo stāju un noturību pret izaicinājumiem. Uzskatu, ka tagad, vairāk kā jebkad agrāk, liela nozīme ir pašdisciplīnai. Tas izpaustos kā ikdienas režīma ievērošana ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās. Laikā, kad liela darba dienas daļa paiet pie datora, ir svarīgi plānot arī savu brīvo laiku un hobiju īstenošanu.

No pirmdienas līdz piektdienai lielāko dienas daļu – līdz plkst. 15.00 es piedalos attālinātajās lekcijās, pildu mājas darbus, prezentēju sagatavotās prezentācijas. Man šis laiks, ko pavadu mācoties, ir ne tikai mācību process, kad man ir dota iespēja apgūt zināšanas izvēlētajā profesijā, bet arī laiks, kad es mācos plānot savu darba dienu, atpūtu un izklaides, izvirzīt prioritātes, analizēt sasniegtos rezultātus un izdarīt secinājumus par to, vai mans plāns strādā. Divas reizes nedēļā es apmeklēju manas komandas sporta treniņus, pārējo darba dienu vakaros es palīdzu vecākiem, pildot mājas darbus. Brīvdienās es cenšos izbraukt pie dabas, lai pabūtu vienatnē ar sevi un smeltos spēkus no dabas. Tā, sakārtojot savu iekšējo pasauli, telpu ap sevi, varu doties tālāk un piedāvāt savu pieredzi, risinājumus un priekšlikumus citiem.
Šķiet, ka, lai sāktu, nevajag nemaz tik daudz. Katram ir jāuzdrošinās sākt, galvenokārt ar sevi, lai rādītu piemēru citiem, kā arī lai nepazaudētu sevi šajā straujajā dzīves ritmā.

SIDNIJA MESTERE K-1