Atbalstītāji

Swedbankkarte

1. kārtas uzņemšanas rezultāti mācībām profesionālajā vidusskolā

1. kārtas uzņemšanas rezultāti mācībām profesionālajā vidusskolā apskatāmi sadaļā https://www.rtk.lv/?sadala=8489

Uzņemšanas rezultāti tiks precizēti līdz š.g. 7. jūlijam, ieskaitot.
Reflektantus, kuri nav izturējuši konkursu, laikā no š.g. 8. jūlija līdz 12. jūlijam ieskaitot, aicinām pārreģistrēties uz brīvajām vietām programmās/ kvalifikācijām:

  • Elektronika/ Elektronikas tehniķis
  • Telekomunikācijas/ Telekomunikāciju tehniķis
  • Kokizstrādājumu izgatavošana/ Mēbeļu galdnieks
  • Metālapstrāde/ Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
  • Inženiermehānika/ Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis