Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Grozījumi 2021. gada 30. augusta rīkojumā par epidemiololiģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesu

Grozījumus 2021. gada 30. augusta rīkojumā par epidemiololiģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesu skatīt pievienotajā dokumentā.