Atbalstītāji

Swedbankkarte

Informācija par starptautisko semināru ciklu aukstumtehnikā

2021. gada septembrī tika rīkots semināru cikls “CO2 izmantošana kā alternatīva tradicionālajiem aukstumaģentiem”.

Materiāls – pielikumā.