Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nepalaid garām iespēju piedalīties i-Days hakatonā

Nepalaid garām iespēju piedalīties i-Days hakatonā, ko organizē Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopiena (EIT Health) un RSU!
Šī būs lieliska iespēja radīt ko jaunu, uzlabot savas prasmes, iegūt zināšanas, strādājot  daudzpusīgā komandā ar pieredzējušu mentoru palīdzību, un varbūt pat likt pamatus savam uzņēmumam. Visu studiju jomu studenti un nesenie absolventi aicināti piedalīties. Lai biznesa ideju veiksmīgi realizētu, nepieciešamas zināšanas no dažādām sfērām.

Pasākuma mērķis ir meklēt risinājumus dažādiem veselības aprūpes izaicinājumiem un veicināt inovācijas veselības nozarē. Tev būs iespēja noklausīties nozares profesionāļu lekcijas, iedvesmoties no inovāciju veiksmes stāstiem un ideju hakatonā radīt inovatīvus risinājumu veselības aprūpes problēmsituācijām, kā arī sacensties komandās par galveno balvu – 1000 eiro un ceļazīmi uz Eiropas fināla sacensībām. 2. vieta balvā saņems 800 eiro, bet 3. vieta – 700 eiro. Papildus tam būs arī veicināšanas balva. Reģistrēties dalībai var gan komandās, gan individuāli.

Hakatona uzdevums: Rast inovatīvas idejas, lai risinātu dažādus veselības aprūpes izaicinājumus.
Norises datums un laiks: 5. un 6. novembrī
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa: https://alumni.eithealth.eu/events/65116  *
(Pieteikšanās atvērta līdz 2021. gada 3. novembrim)
Pasākums un prezentācijas noritēs angļu valodā.

*Ja vēlies startēt konkrētas komandas sastāvā, lūgums pieteikuma anketā sadaļā UZVĀRDS iekavās norādīt komandas nosaukumu. Piemērs - UZVĀRDS: Bērziņš (Rezidenti Nr.1). Ja nevēlies startēt konkrētas komandas sastāvā, tad šajā pieteikuma anketas sadaļā nepieciešams norādīt tikai  uzvārdu. Piemērs – UZVĀRDS: Bērziņš. Tava komanda tiks izveidota 5. novembrī, pasākuma laikā.

Vairāk informācijas: eithealth@rsu.lv, +371 67062650, https://www.rsu.lv/en/idays

PIESAKIES!

Don’t miss an opportunity to participate in the i-Days hackathon organised by the European Institute of Innovation and Technology Health Community (EIT Health) and RSU!
It will be an excellent opportunity to create something new, improve your skills, and gain knowledge by working together in a diverse team and with experienced mentors, and maybe even to lay a foundation for your company. Students from all programmes, as well as recent graduates are welcome. To implement your business idea, you require knowledge of various topics.
The objective of this event is to look for solutions to various healthcare challenges and facilitate innovation in healthcare. During the hackathon, you will have an opportunity to listen to presentations of real experts, get inspired from innovation success stories and create innovative solutions to healthcare problem situations. And, of course, to compete for the main prize: EUR 1000 and an opportunity to participate in the European finals. For the 2nd place EUR 800, and the 3rd place EUR 700 will be awarded. An incentive award will also be presented. You can register as a team or as an individual participant.
Objective: Generate innovative ideas to solve various healthcare challenges.
Date: 5-6 November
Place: Online
Application: https://alumni.eithealth.eu/events/65116  *
(Applications can be submitted by 3 November 2021)
The event and presentations will be held in English.

*If you wish to be a part of a specific team, in the SURNAME line, indicate the team name in brackets. Example: SURNAME: Bērziņš (Residents No. 1). If you do not wish to be a part of a specific team, indicate just your surname in this field. Example: SURNAME: Bērziņš. Your team will be set up on 5 November during the event.

For more information: eithealth@rsu.lv, +371 67062650, https://www.rsu.lv/en/idays

REGISTER NOW!