Atbalstītāji

Swedbankkarte

10.11.2021. direktora rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu

10.11.2021. direktora rīkojumu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar covid-19 vīrusa izplatību skatīt pievienotajā dokumentā.