Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Latvijas dzimšanas diena

Mūsu skolas audzēkņi katru gadu uz Latvijas Valsts svētkiem ir gatavojušies īpaši. Gan veidojot filmas, prezentācijas, video, gan rakstot savas pārdomas par dažādām tēmām. Šogad skolotāja Dzintra  Zauska kopā ar audzēkņiem ļāvās radošu darbu izpausmei uz Latvijas dzimšanas dienu.

Audzēkņi bija rakstījuši atziņas, ko viņiem nozīmē latviešu valoda.
Interesants izaicinājums jauniešiem bija padomāt, kas es esmu- Gaismas pils sargs vai dezertieris?
Paldies H.Ormanim, kurš mūs iepriecināja ar vizuāli baudāmu prezentāciju.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Dzintrai Zauskai un audzēkņiem par radošumu!
Lai šajā laikā, kad nevaram būt kopā, mēs ar vienotām domām ģimenes lokā nosvinam skaistus svētkus!


Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai Latvju tauta vienota, aug
Spēkā, slavā, daiļumā !

(V.Plūdonis)

Audzēkņu izveidotos darbus var apskatīties šeit https://failiem.lv/u/x47ab3esy