Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Uzņemšana studijām un mācībām Rīgas Tehniskajā koledžā

Informāciju par UZŅEMŠANU STUDIJĀM koledžā no 01.07.2022. skatīt sadaļā  Uzņemšana koledžā. T. 67081411, 26564924

Uzņemšanas profesionālajā vidusskolā otrā kārta no 2022. gada 6. jūlija līdz 19. augustam. Informāciju skatīt sadaļās Uzņemšana profesionālajā vidusskolā un  Uzņemšanas rezultāti
T. 67081411, 26564924
Diemžēl visas mācību vietas izglītības programmās (kvalifikācijām) pašlaik jau ir aizpildītas.
Interesentus lūdzam sazināties ar uzņemšanas komisiju.