Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Radošā nedēļa - Krāsa runā skaļāk nekā vārdi

No 11.04. - 15.04.2022.  2. kursiem notika radošā nedēļa "Krāsa runā skaļāk nekā vārdi" moduļa "Personības attīstība un izaugsme mūsdienu sabiedrība" ietvaros.
Liels paldies skolotājiem D.Bērziņai, E.Džeksonei, A.Ābelei, J.Gurenko, A.Jaunkalnam, S.Melecim, M.Zemturim, J.Kalniņam un grupu audzinātājiem par aktīvu piedalīšanos un vadību nedēļas pasākumos.


Fotomirkļi - pielikumā!

27.04.2022 "Radošā nedēļa 11.04. – 15.04.2022." - 1607789 KB

27.04.2022 "Krāsainākā grupa" - 690042 KB