Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Aicinām Jūs piedalīties starptautiskā studentu pētījumā EUROSTUDENT VIII

EUROSTUDENT ir apjomīgākais studentu sociālās dzīves monitorings, kura mērķis ir regulāri apkopot un analizēt datus par studējošo sociālajiem un ekonomiskajiem dzīves apstākļiem Eiropā. Salīdzināmu datu iegūšanai reizi četros gados 30 Eiropas valstīs tiek veikta augstāko izglītības iestāžu studentu aptauja. Pilnvērtīgam studentu dzīves un studiju apstākļu raksturojumam Latvijā ļoti svarīga ir katra studenta – arī Jūsu pieredze un viedoklis, tādēļ lūdzam Jūs aizpildīt EUROSTUDENT anketu, kas pieejama šeit: https://aptauja.eurostudent.lv

Jūsu atbildes ir konfidenciālas. Iegūtie dati tiks analizēti un atspoguļoti tikai apkopotā veidā informatīvos un zinātniskos nolūkos. Šī pētījuma secinājumi ir būtiski studentu atbalsta politikas pilnveidošanai Latvijā un Eiropā.
Anketu var aizpildīt latviešu, angļu vai krievu valodā līdz š.g. 20. maijam.
Aizpildot anketu, Jūs kvalificējaties pārsteiguma balvu loterijai, kuras izloze notiks pēc aptaujas noslēguma š.g. jūnijā.
Plašāka informācija par projektu pieejama: https://www.eurostudent.lv/
Ar pētījumu saistīto jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet: fsi_sociologi@lu.lv

EUROSTUDENT aptauju Latvijā finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija. Aptauju veic LU zinātnieku grupa, projekta vadītāja Dr.sc.soc. Ilze Koroļeva.